Linux Debian системасында колдонулуучу коммандалар 02.12.2014

Linux системасында сайт жасаганда комманддаларды колдоном, ошолорду баяндап берейн.

1) su;

Бул комманда коп кыйынчылыктардан чыгарат, бирок билген адамдар бул комманданы этияттык менен колдонгула деп кенеш беришет, бирок мен копчулук коммандаларды ушул root-ка кирип жасайм.

2) /opt/lampp/lampp start;

Локалдык серверди жургузуучу комманда. Аны мен root-та отуруп жургузомун. Менин системамда xammp орнотулаган, ал жерде коптогон CMS жана framework-тор орнотулуп турат, эксперименттерди ушул жерде жургузом.

3) nautilus;

Бул программа дагы su; аркылуу ачылат, nautilus менен папкалар жана архивдер менен иштоого болот, жаны папкаларды тузом жана файлдарды архивден чыгарам. nautilus-тун параметрине папканын жолун берсениз, ошол жолдон ачып берет.

4) chmod -R 777 /opt/lampp/htdocs/;

Папкаларга жана файлдарга уруксатты ушул комманда аркылуу алабыз. Сандар турган жер бул папканын атрибуту, ал эми папкага жолду параметрде беребиз. Копчулук учурда 777 атрибутун берсен коп кыйынчылыктардан кутуласын, бирок реалдуу серверде этияттык менен иш жасаш керек, мен локалдык серверимде ар кандай кыла берем.

4) /opt/sublime-text-2/sublime_text;

Тексттик редакторду ушул комманда менен ачам, ал программанын иконкасын рабочий столго алып чыгалбай койдум, аны мен архивден гана ошол жогорудагы папкага чыгарып койгом, бул текстик редакторду копчулук веб мастерлер колдонот, ошондуктан мен дагы элдергу кошулдуим.

Веб сайт жасоодо жана CMS-framework - торду орнотууда Linux Debian системасында жогорудагы коммандалар коп колдонулат.
comments powered by Disqus