Сайт визитка жасайм
Сайт жосоо боюнча тоолук маалымат алуу

Сайттын макеттери

Теориялык сабактар
1. Сайт жасоо боюнча теориялык экскурсия.
3. Linux Debian системасына yii framework-н орнотуу.
4. Linux Debian системасында колдонулуучу коммандалар.

Онлайн калькулятор
1. 3чу тартиптеги сызыктуу тендемерлерди Крамер методу менен чыгаруу.
2. Учунчу тартиптеги аныктагычтарды Саррюстун эрежеси менен чыгаруу.

Системалык суроолор
1. Бекер, легалдуу антивирустук коопсуздук. For Windows OS.
2. Флешканы вирустардан тазалоо. For Windows OS.

Математика жана программалоо
1. Квадраттык тендеме.

Lazarus(FPC) чойросундо программалоо
1. Болчокторду кошуу жана кемитуу.
2. Эвклидтин алгоритми

Gnu Octave
1. Квадраттык тендеме.
2. Тескери матрицаны табуу.
Linux Mint жана Linux Ubuntu системаларын орнотом, болгону 1000 сом.

Окуган китептерим жонундогу блог

Поиск по сайту