Онлайн калькулятор. 3чу тартиптеги сызыктуу тендемерлерди Крамер методу менен чыгаруу. 18.03.2014

JavaScript.
Берилген боштуктарды толтурунуз. Жыйынтыкты чыгаруу учун RESULT баскычын басыныз. Баарын очуруу учун REFRESH баскычын басыныз.

"Крамер методу" Википедия сайтындаa11 a12 a13 b1

a21 a22 a23 b2

a31 a32 a33 b3REFRESH

comments powered by Disqus