Флешканы вирустардан тазалоо. For Windows OS. xx.xx.2014

Флешканын ичин эч убакта ачпашыбыз керек, болгону аны "USB" портуна сайып антивирустук сканерлер менен тазалашыбыз керек. Эгерде флешканы текшербей туруп ачсак, вирус же зыян келтируучу файл, биздин компьтерге зыян келтириши мумкун.

Кыскача план.

Бринчи. №1 болугундогу буйруктарды аткарабыз, сканерди жуктойбуз.
Экинчи. Флешканы компьтерге улайбыз.
Учунчу. Флешканы ачпайбыз, "Автозапуск" болгондо да ачпашыбыз керек.
Тортунчу. №2 же №3 болугундогу каалагынын тандайбыз. Эгерде "Dr.Web CureIt" программасын жуктогон болсок, №2 болуктогу буйруктарды аткарабыз. Эгерде "Kaspersky Virus Removal Tool" программасын жуктогон болсок, №3 болуктогу буйруктарды аткарабыз.
Бешинчи. №4 болугундогу берилген буйруктарды аткарабыз, флешканы ондойбуз.


№1

Оффициалдуу интернет баракчасынан, программаларды жуктойбуз. Эки сканердин бироосун тандайбыз. Dr.Web CureIt же "Kaspersky Virus Removal Tool". Айырмасы, экоо эки башка компаниялардын продукциясы. "Dr.Web CureIt" баракчасы http://www.freedrweb.com/cureit/
"Kaspersky Virus Removal Tool" баракчасы http://www.kaspersky.ru/antivirus-removal-tool

Жана дагы 1 программаны жуктошубуз керек.
"Anti Hidden" баракчасы http://safezone.cc/resources/anti-hidden-udalenie-posledstvij-dejstvija-virusa-na-semnom-nakopitele.65/


№2

1) "Dr.Web CureIt" программасын ачабыз.
2) "Я согласен" белгинсин коюп, "Продолжить".
3) "Выбрать объекты для проверки" баскычын басабыз.
4) "Щелкните для выбора файлов и папок" басабыз.
5) Биздин флешкага белгини коебуз, учурда менде флешка "(G:)" болду, силерде флешканын аты ар кандай тамгага ээ болушу мумкун.
6) "OK".
7) "Запуститить проверку" баскычын басабыз.
8) Эгерде биздин сканер зыян файл же вирусту тапса, суроо берет "Удалить?" файлды очуройнбу же жокпу деп, макул "Да" деп жооп беребиз.


№3

1) "Kaspersky Virus Removal Tool" программасын ачабыз.
2) Кутуп турабыз.
3) "Я согласен" белгисин белгидеп, "Приступить к работе" баскычын басабыз.
4) "Kaspersky Virus Removal Tool" терезесинин ойдо он жагындагы баскычтарга конул бурабыз, ак кагаз баскычы жана ак болт баскычы(ак жылдыз),ак болтту(*Настройки*) басабыз.
5) Биздин флешкага гана белгини коебуз, учурда менде флешка "(G:)" болду, силерде флешканын аты ар кандай тамгага ээ болушу мумкун. Башка жанындагы "Системная память" "Скрытые объекты автозапуска" белгилери жанык болсо аларды очуробуз, биз флешкавызды гана белгилешибиз керек.
6) "Автоматическая проверка" тарабына киребиз.
7) "Запуститить проверку" баскычын басабыз.
8) Эгерде биздин сканер зыян файл же вирусту тапса, суроо берет "Удалить?" файлды очуройнбу же жокпу деп, макул "Да" деп жооп беребиз.


№4

Копчулук учурда флешкалардын ичиндеги файлдар жана папкалар корунбой калат. Папкалар ".exe" же ".lnk" турундо болуп калат. Мисалы "ПапкамдынАты.exe" же "ПапкамдынАты.lnk". Чыныгы папка ".exe" же ".lnk" турундо болбойт, ал болгону "ПапкамдынАты" гана болушу мумкун, б.а папканын атынан кийин точка жана символдор коюлбайт.
Эгерде ушундай учурларды жолуктурсак, аларды эч убакта ачпашыбыз керек, компьтеривизге зыян келтириши мумкун.

Anti_Hidden_fast_ru_v.1.7 программасы жогоруда айтылгандарды ондойт, оз калыбына келтирет. Программа .bat script турундо жасалган. Программаны интернет баракчасынан жуктойбуз.

1) Программаны архивден сыртка чыгаруу керек.
2) Архивден чыккан программаны, флешканын тамырына(*Корень диска*) кочуробуз. Мисалы менин флешкамдын тамыры бул "G:\", башкача айтканда (*Мой копьютер--> "G:\"*) папкасына биздин файлды кочуробуз.
3) Флешкага кочурулгон Anti_Hidden_fast_ru_v.1.7 программасын ачабыз.
4) Программа орусча суроолорду бериши мумкун, жооп жазышывыз керек, суроого карап, "YES" же "ALL" деп жооп жазабыз.
5) Программа оз жумушун аткаргандан кийин, автоматтык турдо чыгып кетет.

Мына эми флешкабыз вирустан тазаладны десек болот.

comments powered by Disqus