Компьютердин тузулушу

Post Reply
jogger8
Posts: 60
Joined: 22 Dec 2014, 11:33

Компьютердин тузулушу

Post by jogger8 » 10 Apr 2015, 08:16

Персоналдуу компьютердин тузулушу жонундо соз болот, ПК кайсы болуктордон турат жана эмне иш аткарат.

Системалык блок, монитор, клавиатура жана чычкан, ушул нерселерден компьютер куралат.

Системалык блок, же компьютердин корпусу, же торт бурчтуу жашык, ар кандай десек болот. Бул жерде, алдында компьютерди жандыруу баскычы бар, диск салуучу жери да бар. Артында, флешка сайганы usb порт, музыка жана микрофон порту, чычкан жана клавиатура порттору бар. Баардык порттор, "материнская плата"-сына жармашылат, бул жерде микропроцессор-дун орду бар, оперативдик эс жери бар, видеокарта жана катуу диск ушул жерге орнотулушат.

Микропроцессор, компьютердин мееси. Видеокарта, видео жана графикага жооп берет. Катуу диск, маалыматтарды сактоочу каражат. Дисковод дисктер менен иштоо учун колодонулат. Ушул негизги системалык болоктун тузулушу, дагы коп майда нерселери да бар.

Монитор, компьютерде болуп жаткан процесстерди графика аркылуу чыгарып берет, телевизор сыяктуу десек да болот. Монитор, бир зымы аркылуу системалык блок-ко туташат, экинчи зымы токко уланат.

Клавиатура жана чычкан, компьютерге каммандаларды беруудо колдонулат. Компьютерди ушул 2 каражат менен башкаруу амалын жургузобуз.

Post Reply